Informacje o nas

We wrześniu 2011 roku zainicjowało swoją działalność kółko historyczne. Należą  do niego zainteresowani uczniowie z wszystkich klas naszego gimnazjum. Opiekunem koła jest pan Wojciech Pastor. Spotykamy się raz w tygodniu w sali historycznej (nr 25).

W roku szkolnym 2016/2017 kółko odbywa się w poniedziałki na 9 lekcji tj. 15.30-16.15.

Czym się zajmujemy?

Tematyka zajęć jest bardzo szeroka tzn. przygotowujemy gazetki, materiały do konkursów, wirtualnie zwiedzamy miejscowości historyczne naszego kraju, planujemy i organizujemy wycieczki.