Trwa rekrutacja uczniów szkół gimnazjalnych na Uniwersytet Śląski Młodzieży

2012-06-06 18:33

   Uniwersytet Śląski Młodzieży jest inicjatywą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego skierowaną do młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia w ramach UŚM odbywają się semestralnie i prowadzone są równolegle na trzech wydziałach: Teorii i Doświadczenia, Komunikacji i Języka oraz Działań Publicznych i Aktywności Społecznych. Słuchacze, wybierając konkretne pracownie, będą mogli nabyć wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego świata oraz będą mieli możliwość formułowania wniosków opartych na obserwacjach dotyczących zjawisk przyrody, fizyki, społeczeństwa czy współczesnej komunikacji i kultury. Działalność Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży ma na celu rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań gimnazjalistów. Istotą działań jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtowanie intelektu oraz osobowości młodych ludzi.

Zajęcia rozpoczynają się 23 listopada 2012 r.

źródło: www.us.edu.pl